Ring idag

0380-511 511

Skicka e-post
info@hglbransle.se

Så lite miljöpåverkan som möjligt

Vår ambition är att möta kundernas efterfrågan på produkter av bra kvalitet och med hög grad av miljöanpassning. Detta innebär en avvägning mellan teknik, kvalitet och ekonomi så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

 

 

 

Det innebär att vi ständigt jobbar med att utveckla verksamheten och möta kundernas efterfrågan på hög kvalitet och minskad miljöpåverkan. Vi ser det som en styrka att på detta sätt utveckla vår verksamhet och vi har flera exempel där vi genomfört förbättringar och effektiviseringar. 

 

Vi jobbar enligt Svensk Drivkraft ( tidigare SPBI) rekommendationer för säkra transporter, minimera spill och läckage av hanterade produkter.